/ default

Data Karya Guru
Gerakan Literasi Sekolah


Anaking
| 216 views


Anaking

 

Anaking, jimat awaking

Ibu jeung bapak bagja boga hidep

Ibu jeung bapak reueus ku hidep

Ibu jeung bapak teu weleh ngado’a keur hidep

Anaking, jimat awaking

Sabelas taun hidep dianti anti

Teu nyangka hidep reumbeuy ku pangarti

Mugia Allah salalawasna aya dinu ati

Anaking, jimat awaking

Nangtung sing ajeg ku perbawa diri

Pulas dunya ku kaberesihan harga diri

Gusti nu Agung pasti ngaping ngajaring

 

 

 

 

Sariwulan

Cipetir, 20 Mei 2017
sumber : Sariwulan, S.Pd.

Antalya rus escort